About mgr inż. Przemysław Osmański

Koordynator kursów Programowanie & Bazy danych. Programista Delphi z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizacja w projektach około medycznych z ukierunkowaniem na radiologię. Nieobce mu są także zagadnienia (w kontekście programowania) z zakresu księgowości, magazynu, CRM oraz zarządzania projektami. Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu systemów, oprogramowania oraz baz danych.