Kurs Excel

  • Demo Image

  • Poziom podstawowy + zaawansowany
  • 20 godzin dydaktycznych
  • Materiały w formie papierowej oraz elektronicznej
  • Praktyczne case studies
  • Dostęp do platformy e-learningowej
  • Zaświadczenie ukończenia
  • Dostęp do platformy e-learningowej
  • Późniejsze wsparcie

Opinie uczestników