Microsoft kończy rozwój Visual Basic.

Microsoft poinformował w tym tygodniu, że będzie obsługiwał Visual Basic na .NET 5.0, ale nie będzie już dodawać nowych funkcji ani ewoluować języka.„Począwszy od .NET 5, Visual Basic będzie obsługiwał Class Library, Console, Windows Forms, WPF, Worker Service, [i] ASP.NET Core Web API… aby zapewnić dobrą ścieżkę naprzód dla istniejącego klienta VB, który chce